Dự án

Các giai đoạn phát triển và dự án sản xuất:

  1. Loa giải trí phục vụ Karaoke và sân khấu chuyên nghiệp ( phát triển vào năm 2020 )
  2. Ampli, cục đẩy công suất, vang số, micro… ( phát triển vào năm 2022 )
  3. Mở nhà máy sản xuất thương mại các sản phẩm Audio với quy mô lớn ( phát triển vào năm 2026 )
  4. Trở thành thương hiệu Quốc gia và gia nhập vào thị trường âm thanh chuyên nghiệp vào 2030