Kiểm tra Bảo hành

Quý khách nhập mã bảo hành ở phía sau loa lên ô Tìm kiếm ( ví dụ MBH là: Wr No: 12345…. ) thì Quý khách chỉ cần nhập dòng 12345… mà không cần nhập chữ Wr No phía trước, sau đó nhấn Tìm kiếm để kiểm tra.